Welcome to the By Spartan Law website, click on the map to enter the desired site.  

' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> Move your mouse over the map to choose a site

  By Spartan Law Sites

By Spartan Law Kennels is een kleine FCI geregistreerde kennel, gelegen in het Zuidelijke puntje van Nederland. Zij beperken zich tot het "Atletische" type dat op karakter gefokt wordt. Het doel van de By Spartan Law kennel is het fokken naar het oude type van de Staffordshire Bull Terrier of preciezer zijn voorganger: de Bull and Terrier.

Vrij volledige en meertalige site over ras specefieke wetgeving (BSL, RAD, etc.).

Site over verschillende hondenrassen, van het molosser, mastiff, bulldog of terrier type en mixen tussen deze rassen. Er is ook een toffe test op uw hondenkennis, die uw vaardigheid in het in een oogopslag herkennen van hondenrassen aanzienlijk verbeterd.

Deze site helpt u de beste media te vinden uit het grote aanbod van vandaag de dag, Films, Anime, Games, etc. U vindt gedetaileerde informatie of zelfs stap tot stap hulp.

Een verzameling van historische en moderne verhalen, legendes en beschrijvingen van culturen. Bekijk en ervaar bijvoorbeeld het leven van krijgers, tactici, overlevers, avonturiers, etc..

Driving Nirvana voor de "performance car" enthousiastelingen. Op deze site vind je alles over Spartaanse autos en Spartaanse motoren. Wat definieert een Spartan Ride? Prestatie boven comfort: comfort wordt opgeofferd voor pure prestatie. Centraal staan begrippen als effectief prestatievermogen en financiele toegankelijkheid voor (jonge) enthouisastelingen. Ook Spartaanse slijtvastheid en betrouwbaarheid worden beoordeeld. Let's RIDE!

Site waarop verschillende T-shirts en andere kledingsstukken zijn te bestellen.

Deze site houdt zich bezig met zakelijke en financiŽle vraagstukken, zoals werkgelegenheid of investeringen, als een helpende hand om uw doelen te bereiken, of het nu gaat om een eigen huis kopen, stress vermindering, simpelweg miljonair worden, lange exotische vakanties, vervroegd pensioen, wereld reizen, humanitaire of spirituele doelen. Het is een feit dat er keuzes moeten worden gemaakt en de geldstroom is niet altijd bereid of meer eenvoudig gezegd: geld speelt hierbij een belangrijke factor.  By Spartan Law Sites

By Spartan Law Kennels is a small FCI registered kennel, located in the southern region of The Netherlands. Specializing in "Athletic" blood that is character-bred. The goal of the By Spartan Law kennel is to breed true to a modern reflection of the old style form of the Staffordshire Bull Terrier or more precisely it's predecessor: the Bull and Terrier.

Rather complete and multilangual site about Breed Specific Legislation (BSL, RAD, etc.).

Site about various dog breeds, of molosser, mastiff, bulldog or terrier type and mix between those breeds. There also is a great test on your dog knowlegde, that significantly improves your skill in recognising dog breeds at a glance.

This site helps you find the best media out of the wide selection we have today, Movies, Anime, Games, etc. You'll find detailed information or even step by step help.

A collection of historical and modern tales, legends and descriptions of cultures. For example, view and experience the lives of warriors, tacticians, survivors, adventurers, etc..

Driving Nirvana for "performance car" enthusiasts. On this site you will find everything about Spartan Cars and Spartan Bikes. Performance over comfort: comfort is sacrificed for performance. It's all about keeping the power on the wheels and the cars financially accessible to the enthusiast drivers of these "special" road-machines. Spartan sturdiness and reliability will also count. Let's RIDE!

You can order various T-shirts and other apparel on this site.

This site deals with business and financial issues, such as jobs or investments, as a helping guide to your goals, be it buying your own house, stress relieve, simply becoming a millionaire, long exotic vacations, early retirement, world traveling, humane or spiritual goals. The fact is choices have to be made and the cashflow is not always willing or more simply said: money is an important factor.  News